หน้าแรก ประกาศ สอบ ก.พ. กรมประมง รับสมัคร สอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

กรมประมง รับสมัคร สอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

1494
0
แบ่งปัน
กรมประมง-รับสมัคร-2560

ประกาศ กรมประมง รับสมัคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมประมง รับสมัคร


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  • จำนวนตำแหน่งว่าง 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาควบคุมเรือประมง
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

…….หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
…….หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
…….หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม กรมประมง รับสมัคร
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลด


ติดตามข้อมูลข่าวสารราชการ ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค
เป็นเพื่อนกันทาง Line
กรมประมง รับสมัคร