หน้าแรก ประกาศ สอบ ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ เป็นลูกจ้าง จำนวน 277 อัตรา 13 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ เป็นลูกจ้าง จำนวน 277 อัตรา 13 ตำแหน่ง

1998
0
แบ่งปัน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย-รับสมัคร-3

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปิดรับสมัครสอบ เป็นลูกจ้าง จำนวน 277 อัตรา 13 ตำแหน่ง
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย-รับสมัคร


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย-รับสมัคร-2


รายละเอียดการสอบทั้งหมดอ่านด้านล่าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

 • จำนวน 123 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานงบประมาณ การเงิน บัญชี

 • จำนวน 30 อัตรา

3. ตำแหน่ง บรรณารักษ์

 • จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง นิติกร

 • จำนวน 6 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 • จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ

 • จำนวน 9 อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

 • จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานมหาดไทย

 • จำนวน 5 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร

 • จำนวน 2 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • จำนวน 48 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • จำนวน 43 อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • จำนวน 3 อัตรา

13. ตำแหน่ง คนสวน

 • จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560

ในวันเวลาราชการ (08.00 – 16.30 )

ณ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ คลิ๊ก

– ไฟล์รายละเอียดตำแหน่งสอบ คลิ๊ก


ติดตามข้อมูลข่าวสารราชการ ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค
เป็นเพื่อนกันทาง Line
iTest สอบซ่อมภาษาอังกฤษ 60 ชุด 2