หน้าแรก ประกาศ สอบ ก.พ. ประกาศ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2062
0
แบ่งปัน
รับสมัคร-วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

การสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1
เปิดรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม 2560

จำนวน 14 รอบสอบ
รอบสอบละ 115 ที่นั่ง
รวม 1610 ที่นั่งสอบ

ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2561
จำนวน 6 รอบสอบ
รอบสอบละ 115 ที่นั่ง
รวม 690 ที่นั่งสอบ


รอบสอบ

เริ่มเดือน มกราคม – กันยายน 2561

ผู้สอบสามารถสมัครสอบได้ 1 รอบสอบเท่านั้น

ผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินในครั้งที่ 1 แล้ว ไม่สามารถสมัครสอบครั้งที่ 2 ได้


ที่นั่งสอบ

 • กรณีที่รอบสอบที่เราเลือกเต็ม ครบจำนวนแล้ว ระบบจะปิดรับสมัคร
 • กรณีที่รอบสอบที่เราเลือกเต็ม ครบจำนวนแล้ว เลือกสอบรอบอื่นที่มีที่นั่งสอบว่างอยู่
 • กรณีที่ที่นั่งสอบเต็ม รอตรวจที่นั่งสอบว่างได้ในวันถัดไป เวลา 8.00 น.
  อาจมีคนสมัครแล้วไม่จ่ายเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการสมัครสอบ
กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

ครั้งที่ 1
เปิดรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม 2560
จำนวน 14 รอบสอบ รอบสอบละ 115 ที่นั่ง
รวม 1610 ที่นั่งสอบ

ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครวันที่ 12 มิถุนายน 2561
จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 115 ที่นั่ง
รวม 690 ที่นั่งสอบ

สมัครทางที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปี 2560”
หัวข้อย่อย “สมัครสอบ”

ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง

 1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
 3. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อแล้ว ตรวจสอบที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปี 2560”
หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
 • ลงลายมือชื่อ
 • นำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 150 คะแนน

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  จำนวน 40 ข้อ 100 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน)
 2. วิชาภาษาไทย
  จำนวน 20 ข้อ 50 คะแนน (ข้อละ 2.5 คะแนน)

  วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
  จำนวน 25 ข้อ 50 คะแนน
  สามารถใช้คะแนน TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET ยื่นได้

ติดตามข่าวสารสอบ เพื่อไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลการสอบ

Youtube : https://www.youtube.com/GorPorOnline
Facebook : https://www.facebook.com/GorPorOnline
Website : https://GorPor.com
Line ID : @GorPor

iTest สอบซ่อมภาษาอังกฤษ 60 ชุด 7


เบอร์โทรติดต่อ สำนักงาน ก.พ.

 1. ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมัครสอบ
  ติดต่อช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น.
  โทร 02-257-7230
 2. ข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ
  ติดต่อช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.
  โทร 02-547-1116

รายละเอียดประกาศสอบ
>> ประกาษรับสมัครสอบ <<


ข้อสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โหลดข้อสอบ ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ประจำปี 2560