หน้าแรก ภาค ก สนามอื่น กทม. ข้อสอบ กทม. 2561 ชุดที่ 3

ข้อสอบ กทม. 2561 ชุดที่ 3

6035
0
กทม.3
กทม.3

iTest กทม. 2561 ชุดที่ 3

ข้อสอบ กทม. เสมือนจริง จัดทำตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ ออกแบบมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้ เนื้อหาครบตามที่ออกสอบ เหมือนได้ฝึกทำข้อสอบจริงทุกสัปดาห์

 

หลักเกณฑ์ใหม่สอบ ภาค ก. กทม.

 • การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช.,ปวท.,ปวส.)
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ป.ตรี)

 

ใครมีสิทธิสอบภาค ก. กทม.

 • 1 มีวุฒิหรือสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กำหนดในครั้งที่เปิดสอบ
 • 2 หรือเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.กทม. กำหนดว่า กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่กำหนดได้
 • 3.ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. มีวุฒิตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

การสอบ กทม. ประกอบด้วย 3 ภาค

ภาค ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • 1 ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านของ ภาค ก. ของ ก.พ. ยื่นได้
 • 2 ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านของ ภาค ก. ของ กทม. ยื่นได้
 • 3 หากไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านตามข้อ 1 และ 2 ให้สมัครสอบภาค ก. กทม. ในการเปิดสอบครั้งนั้นได้
 • ผู้สอบผ่านภาค ก. กทม. จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านของ ภาค ก. ของ กทม.


ภาค ข.
 การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีสอบข้อเขียน การสอบปฎิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่ 1/2561


ภาค ค.
การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้

 • 1.การประเมินจิตวิทยา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
 • 2.การทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีสอบข้อเขียน
 • 3.การสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติสำหรับการปฎิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน

 

ข้อสอบ กทม.

 • เป็นข้อสอบแบบปรนัย (แบบตัวเลือก)

 

สอบ กทม. จะสอบภาค ก. และ ภาค ข. ในวันเดียวกัน

 • ภาค ก. สอบตอนเช้า
 • ภาค ข. สอบตอนบ่าย

 

การสอบ ภาค ก. กทม. หลักเกณฑ์ใหม่

การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. กทม.)  200 คะแนน

1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)

 • 1 ด้านคำนวณ
 • 2 ด้านเหตุผล
 • 3 ด้านภาษา
 • *ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2 วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

 • *ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% 
 • *ใช้ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ยื่นแทนได้  ยังไม่หมดอายุ (เสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ)

            1) TOEFL (ไม่รวม TOELF ITP) ,TOEIC, IELTS,CU–TEP,TU-GET

            2) หรือผลการการทดสอบจากสถาบันอื่นตามที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ภาษาอังกฤษ กทม.
ภาษาอังกฤษ กทม.

 

ประกาศสอบ กทม. ฉบับเต็ม

 

วิธีดาวน์โหลด iTest กทม. (ภาค ก.) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 1 คลิกที่ข้อความ อักษรสีน้ำเงินด้านล่าง
 • 2 กรณีโหลดไม่ได้ ให้ Copy ลิงค์ด้านบน เปิดใน Google Chrome
 • 3 เปิดโหลด 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะลบทิ้ง

iTest ข้อสอบ กทม. ชุดที่ 3 + เฉลยละเอียด


 

วิธีทำ iTest

 • 1 Print กระดาษออกมาทำ หรือเปิดผ่านจอมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 2 จับเวลาทำข้อสอบ โดยฝึกทำข้อสอบในช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาสอบจริง
 • 3 เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
 • 4 ดูเฉลยเพื่อตรวจสอบคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทำความเข้าใจ ดูว่าผ่านเกณฑ์ 60% หรือไม่ เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป

 

iTest กทม. เหมาะกับใคร

 • 1 คนที่จะสอบเป็นข้าราชการ กทม.
 • 2 คนที่อยากรู้ขอบเขตข้อสอบภาค ก. กทม.
 • 3 คนที่สอบสนามอื่นไม่ผ่าน และยังอยากรับราชการ

 

iTest นี้ ไม่เหมาะกับใคร

 • 1 คนที่ไม่สนใจสอบ กทม.
 • 2 คนที่ไม่สนใจรับราชการ

 

กฎหมายที่ใช้สอบ กทม ภาค ข 

 

คอร์สติวเข้ม กทม. รับจำกัด ว่างเพียง 39 ที่ สนใจ อย่าช้า คลิกเลย iCourse สอบ กทม.


ปล.
ไม่พลาด iTest ข้อสอบ กทม. 
ให้ฝึกทำทุกสัปดาห์
      เป็นเพื่อนทางไลน์พี่โย คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561