หน้าแรก ข้อสอบ เสมือนจริง ก.พ. ข้อสอบท้องถิ่น 2562 ชุดที่ 7

ข้อสอบท้องถิ่น 2562 ชุดที่ 7

6685
0
-234Days -4Hours -13Minutes -28Seconds

 

iTest ข้อสอบท้องถิ่น 2562 ชุดที่ 7

ข้อสอบท้องถิ่น เสมือนจริง จัดทำมาเพื่อให้น้องสอบติดในปีนี้ เนื้อหาครบที่ออกสอบ เหมือนได้ทำข้อสอบจริงทุกสัปดาห์

 

การสอบท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ภาค ดังนี้

 • 1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • 2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • 3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องผ่านภาค ก และภาค ข ก่อนจึงมีสิทธิ์สอบ
  ข้อสอบท้องถิ่น เป็นปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก

    

ท้องถิ่นจะสอบภาค ก. และภาค ข. ในวันเดียวกัน

 • ภาค ก. สอบตอนเช้า
 • ภาค ข. สอบตอนบ่าย
 • หากสอบผ่าน 60 % ทั้ง 2 ภาค จึงมีสิทธิสอบในภาค ค (สอบสัมภาษณ์) 

 

iTest ข้อสอบท้องถิ่น เสมือนจริง (ภาค ก.)

 • คะแนนเต็ม     100 คะแนน
 • จำนวน          100 ข้อ
 • เวลาทำข้อสอบ 120 นาที (2 ชั่วโมง)

 

4 วิชาที่ใช้สอบท้องถิ่น

1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล(คณิตศาสตร์) 30 คะแนน

เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว
 • ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ฯลฯ
 • ความสามารถในการหาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

 

2.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(กฎหมาย) 30 คะแนน

เป็นการทดสอบความพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 

3.วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

 • เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ จากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
 • ให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 

4.วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

เกณฑ์ผ่าน คะแนนรวมทุกวิชาสอบ 60%

 

วิธีการดาวน์โหลด iTest ท้องถิ่น (ภาค ก.) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 คลิกที่ข้อความ อักษรสีน้ำเงินด้านล่าง

2 กรณีโหลดไม่ได้ ให้ Copy ลิงค์ด้านบน เปิดใน Google Chrome

3 เปิดโหลด 72 ชม. หลังจากนั้นจะลบลิ้งค์ทิ้ง!!


 

ปล่อยโหลด ท้องถิ่น ชุดที่ 7/2562  

วิธีการทำ iTest ข้อสอบท้องถิ่น

 • 1.Print ข้อสอบออกมาทำ หรือเปิดผ่านหน้าจอมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 2.ทำในกระดาษคำตอบที่เตรียมให้ (อยู่ในไฟล์ข้อสอบที่โหลด)
 • 3.จับเวลาทำข้อสอบ 120 นาที ( 2ชั่วโมง) โดยฝึกทำข้อสอบในช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาสอบจริง (หากไม่สะดวกใช้ช่วงเวลาอื่นแทนได้)
 • 4.เมื่อหมดเวลา ให้หยุดทำ และตรวจคำตอบกับเฉลยละเอียด
 • 5.ดูเฉลยเพื่อตรวจสอบคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทำความเข้าใจ ดูว่าผ่านเกณฑ์ 60% หรือไม่ เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือต่อไป

 

iTest ข้อสอบท้องถิ่น เหมาะกับใคร

 • 1.คนที่อยากเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • 2.คนที่อยากรู้ขอบเขตข้อสอบท้องถิ่น
 • 3.คนที่ยังสอบสนามอื่นไม่ผ่าน และยังอยากรับราชการ

 

iTest นี้ ไม่เหมาะกับใคร

 • 1.คนที่ไม่สนใจสอบท้องถิ่น
 • 2.คนที่ไม่สนใจรับราชการ

 

กฎหมายที่ใช้สอบท้องถิ่น ภาค ข

ข้อสอบท้องถิ่น

 

iCourse คอร์สติวเข้มปูพื้นฐาน สู่ข้าราชการท้องถิ่น เรียนไม่เข้าใจ คืนเงิน 100%

มี Exclusive iTest ท้องถิ่น ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน!! ไม่เหมือนใคร และไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป จำนวน 10 ชุด 1,000 ข้อ เหมือนได้ทำข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง 10 ปีเต็ม!!

และมี iTest ท้องถิ่นทุกชุด!! ที่เคยปล่อยโหลด คลิกเลย iCourse ติวท้องถิ่น


ปล.
ไม่พลาด iTest ข้อสอบท้องถิ่น 
ให้ฝึกทำทุกสัปดาห์
      เป็นเพื่อนทางไลน์พี่โย คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561

 

 

 

-234Days -4Hours -13Minutes -8Seconds