หน้าแรก ภาค ก สนามอื่น ท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2561

สอบท้องถิ่น 2561

12603
0
สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น

สอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2561
     จำนวน 8,164 อัตรา (ยังไม่รวมตำแหน่ง ที่อาจขอเปิดเพิ่ม) ข้อมูลจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมกครองท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ครั้งที่ 9/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 คาดว่าจะรับสมัครและสอบในเดือนธันวาคม 2561

 

การสอบราชการส่วนท้องถิ่น คือ?
     การสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการ เรียกว่ารับราชการส่วนท้องถิ่น โดยสถานที่ทำงาน ตามหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเภทไทย โดยมีตำแหน่งเป็น ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง คือ

 • 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เรียกว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 2 เทศบาล เรียกว่า พนักงานเทศบาล
 • 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบต.) เรียกว่า พนักงานส่วนตำบล
 • 4 เมืองพัทยา เรียกว่า พนักงานเมืองพัทยา

 

สอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. สามารถสมัครสอบราชการส่วนท้องถิ่นได้ไหม?
     สามารถสมัครสอบได้ เพราะสอบเป็นข้าราชการคนละประเภท และมีการจัดสอบคนละสนาม

 • 1 สอบภาค ก. ก.พ. สอบแข่งขันเพื่อเป็น “ข้าราชการพลเรือนสามัญ”
 • 2 สอบราชการส่วนท้องถิ่น สอบแข่งขันเพื่อเป็น “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”

 

สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2560 สอบวิชาอะไรบ้าง?

 • 1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนน 100 คะแนน
 • 2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน
 • 3. ผู้สอบผ่านทั้ง 2 ภาค มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนน 100 คะแนน

 

การสอบสามารถเลือกภาค/เขต ได้ว่าจะสมัครสอบบรรจุลงที่ไหน?
     โดยแบ่งเป็นภาค และเป็นเขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต ดังนี้ (อ้างอิงสนามสอบปี 2560)

1 กลุ่มภาคกลางเขต 1 (สนามสอบ ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา)

 • 1 จังหวัดชัยนาท
 • 2 จังหวัดนนทบุรี
 • 3 จังหวัดปทุมธานี
 • 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 5 จังหวัดลพบุรี
 • 6 จังหวัดสระบุรี
 • 7 จังหวัดสิงห์บุรี
 • 8 จังหวัดอ่างทอง

2 กลุ่มภาคกลางเขต 2 (สนามสอบ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ)

 • 1 จังหวัดจันทบุรี
 • 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 3 จังหวัดชลบุรี
 • 4 จังหวัดตราด
 • 5 จังหวัดนครนายก
 • 6 จังหวัดปราจีนบุรี
 • 7 จังหวัดระยอง
 • 8 จังหวัดสมุทรปราการ
 • 9 จังหวัดสระแก้ว

3 กลุ่มภาคกลางเขต 3 (สนามสอบ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

 • 1 จังหวัดกาญจนบุรี
 • 2 จังหวัดนครปฐม
 • 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • 4 จังหวัดเพชรบุรี
 • 5 จังหวัดราชบุรี
 • 6 จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 7 จังหวัดสมุทรสาคร
 • 8 จังหวัดสุพรรณบุรี

4 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 (สนามสอบ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น)

 • 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
 • 2 จังหวัดขอนแก่น
 • 3 จังหวัดชัยภูมิ
 • 4 จังหวัดนครราชสีมา
 • 5 จังหวัดบุรีรัมย์
 • 6 จังหวัดมหาสารคราม

5 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 (ศรีษะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี)

 • 1 จังหวัดมุกดาหาร
 • 2 จังหวัดยโสธร
 • 3 จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 4 จังหวัดศรีสะเกษ
 • 5 จังหวัดสุรินทร์
 • 6 จังหวัดอุบลราชธานี

6 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร)

 • 1 จังหวัดนครพนม
 • 2 จังหวัดบึงกาฬ
 • 3 จังหวัดเลย
 • 4 จังหวัดสกลนคร
 • 5 จังหวัดหนองคาย
 • 6 จังหวัดหนองบัวลำภู
 • 7 จังหวัดอุดรธานี

7 กลุ่มภาคเหนือเขต 1สนามสอบ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พระเยา)

 • 1 จังหวัดเชียงราย
 • 2 จังหวัดเชียงใหม่
 • 3 จังหวัดน่าน
 • 4 จังหวัดพระเยา
 • 5 จังหวัดแพร่
 • 6 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 7 จังหวัดลำปาง
 • 8 จังหวัดลำพูน

8 กลุ่มภาคเหนือเขต 2 (สนามสอบ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร)

 • 1 จังหวัดกำแพงเพชร
 • 2 จังหวัดตาก
 • 3 จังหวัดนครสวรรค์
 • 4 จังหวัดพิจิตร
 • 5 จังหวัดพิษณุโลก
 • 6 จังหวัดเพชรบูรณ์
 • 7 จังหวัดสุโขทัย
 • 8 จังหวัดอุตรดิตถ์
 • 9 จังหวัดอุทัยธานี

9 กลุ่มภาคใต้เขต 1 (สนามสอบ นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี ชุมพร)

 • 1 จังหวัดกระบี่
 • 2 จังหวัดชุมพร
 • 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 4 จังหวัดพังงา
 • 5 จังหวัดภูเก็ต
 • 6 จังหวัดระนอง
 • 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10 กลุ่มภาคใต้เขต 2 (สนามสอบ สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล)

 • 1 จังหวัดตรัง
 • 2 จังหวัดนราธิวาส
 • 3 จังหวัดปัตตานี
 • 4 จังหวัดพัทลุง
 • 5 จังหวัดยะลา
 • 6 จังหวัดสงขลา
 • 7 จังหวัดสตูล

 

คุณวุฒิการศึกษา
     

1.ปวช.-ปวส. หัวข้อสีแดง

2.ป.ตรี หัวข้อสีเขียว

3.กลุ่มครู หัวข้อสีน้ำเงิน

 


 

ตรวจสอบคุณวุฒิ ( ปวช. – ปวส.)
ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช. – ปวส.)
27 ตำแหน่ง ที่คาดว่าจะเปิดสอบ ปี 2561 จำนวน 6,161 อัตรา

1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. สาขาวิชา หรือ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขายการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์การจัดการการบริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ปวช. ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปวท. มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ปวส. ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. สาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. สาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

5 เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวส. ปวส. และ ปวท. สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร

6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส และ ปวท. ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อย กว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการ ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ. ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่นวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา

10 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (ตำแหน่งนี้อาจไม่เปิด)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา

11 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน

12 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เฉพาะวุฒิ ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์การเกษตร

13 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์

14 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
1. ประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน
2. ประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน

15 เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
1. ประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตร การกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ

16 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
1. ได้รับประกาศนียบัตร ทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปีต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. วุฒิ ปวส. ทันตสาธารณสุข

17 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้นประโยค มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได้ไม่ต่ำกว่า หลักสูตรดังกล่าว

18 สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ประกาศนียบัตร วิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

19 เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
1. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบรรณารักษ์
2. ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบรรณารักษ์

20 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส.และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ

21 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม

22 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง โลหะการ

23 นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ

24 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ

25 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
1. วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม
2. วุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
3. วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

26 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา

27 เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
วุฒิ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้า

 


 

ตรวจสอบคุณวุฒิ (ปริญญาตรี)
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
18 ตำแหน่ง ที่คาดว่าจะเปิดสอบ ปี 2561 จำนวน 1,002 อัตรา

1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

2 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ

3 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง

4 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์

6 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

7 นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์

8 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

9 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

10 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

11 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

12 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

13 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

14 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

15 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

16 สถาปนิกปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

17 นักผังเมืองปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง

18 นักสันทนาการปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์

 


 

ตรวจสอบคุณวุฒิ ครูผู้ช่วย (ปริญญาตรี)
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และดูแลเด็ก (ปริญญาตรี)
***ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้***
จำนวน 21 สาขาวิชาเอก ที่คาดว่าจะเปิดสอบ ปี 2561 จำนวน 1,001 อัตรา

ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

1 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก
1. วัดผลการศึกษา
2. การวัดผลการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. เกษตรศึกษา
 • 2. เกษตรศาสตร์
 • 3. พฤกษศาสตร์
 • 4. เกษตรศาสตร์ทั่วไป
 • 5. เกษตรทั่วไป
 • 6. คุรุศาสตร์เกษตร
 • 7. ส่งเสริมการเกษตร
 • 8. พืชศาสตร์
 • 9. พืชสวน
 • 10. พืชผัก
 • 11. พืชไร่
 • 12. พืชสวนประดับ
 • 13. ไม้ผล
 • 14. สัตวศาสตร์
 • 15. สัตว์ปีก
 • 16. โคนม
 • 17. โคเนื้อ
 • 18. การประมง
 • 19. ประมงน้ำจืด
 • 20. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
 • 21. เทคโนโลยีการเกษตร
 • 22. อุตสาหกรรมการเกษตร
 • 23. อุตสาหกรรมเกษตร
 • 24. พัฒนาการเกษตร
 • 25. วิศวกรรมเกษตร
 • 26. ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
 • 27. วิทยาศาสตร์เกษตร 28. วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • 29. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • 30. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 • 31. เกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • 32.สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-31

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. ภาษาไทย
 • 2. การสอนภาษาไทย
 • 3. วิธีสอนภาษาไทย
 • 4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • 5. ภาษาและวรรณคดีไทย
 • 6. วรรณคดีไทย
 • 7. ภาษาไทยศึกษา
 • 8. ไทยศึกษา
 • 9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
 • 10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 11. ภาษาไทยและการสื่อสาร
 • 12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. คณิตศาสตร์
 • 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • 3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 • 4. สถิติ
 • 5. สถิติประยุกต์
 • 6. การสอนคณิตศาสตร์
 • 7. สถิติคณิตศาสตร์
 • 8. คณิตศาสตร์สถิติ
 • 9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
 • 10. คณิตศาสตร์ศึกษา
 • 11. การศึกษาคณิตศาสตร์
 • 12. สถิติศาสตร์
 • 13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
 • 14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 • 15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-14

5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. คหกรรมศาสตร์
 • 2. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 • 3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
 • 4. คหกรรมศิลป์
 • 5. วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 7. เทคโนโลยีอาหาร
 • 8. เทคโนโลยีการอาหาร
 • 9. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
 • 10. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • 11. สุขาภิบาลอาหาร
 • 12. โภชนาศาสตร์ศึกษา
 • 13. โภชนาการชุมชน
 • 14. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
 • 15. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
 • 16. อาหารและโภชนาการ
 • 17. โภชนาการและอาหาร
 • 18. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • 19. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-18

6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอกทาง

 • 1. วิทยาศาสตร์
 • 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 3. การสอนวิทยาศาสตร์
 • 4. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • 5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • 6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 7. วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • 8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
 • 9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
 • 12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 • 13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
 • 14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 • 15. การศึกษาวิทยาศาสตร์
 • 16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15

7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอกทาง

 • 1. ฟิสิกส์
 • 2. การสอนฟิสิกส์
 • 3. ฟิสิกส์ประยุกต์
 • 4.การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
 • 5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. สังคมศึกษา
 • 2. การสอนสังคมศึกษา
 • 3. สังคมวิทยา
 • 4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • 5. สังคมศาสตร์
 • 6. สังคมศาสตร์การพัฒนา
 • 7. วัฒนธรรมศึกษา
 • 8. การพัฒนาชุมชน
 • 9. พัฒนาสังคม
 • 10. สังคมสงเคราะห์
 • 11. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • 12. รัฐประศาสนศาสตร์
 • 13. นิติศาสตร์
 • 14. รัฐศาสตร์
 • 15. พัฒนามนุษย์และสังคม
 • 16.การสอนภูมิศาสตร์
 • 17. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
 • 18. การบริหารรัฐกิจ
 • 19. การเมืองการปกครอง
 • 20. การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
 • 21. ภูมิศาสตร์
 • 22. ประวัติศาสตร์
 • 23. ศาสนา
 • 24. ปรัชญาและศาสนา
 • 25. ศาสนาและปรัชญา
 • 26. จริยศึกษา
 • 27. บาลีพุทธศาสตร์
 • 28. พุทธจิตวิทยา
 • 29. พุทธศาสนา
 • 30. พระพุทธศาสนา
 • 31. การสอนพระพุทธศาสนา
 • 32. การสอนพุทธศาสนา
 • 33. ศาสนาศึกษา
 • 34. ศาสนศึกษา
 • 35. การสอนพุทธศาสนา
 • 36. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 37. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
 • 38. การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • 39. การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
 • 40. ปรัชญา
 • 41. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต
 • 42. การปกครอง
 • 43. โบราณคดี
 • 44. ไทยคดีศึกษา
 • 45. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • 46. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-46

9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. พลศึกษา
 • 2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 3. การฝึกและการจัดการกีฬา
 • 4. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและ การจัดการกีฬา)
 • 5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
 • 6. พลานามัย
 • 7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
 • 8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8

10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. บรรณารักษ์
 • 2. บรรณารักษ์ศาสตร์
 • 3. ห้องสมุดโรงเรียน
 • 4. สาระนิเทศศาสตร์ทั่วไป
 • 5. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • 6. บรรณารักษ์ศาสตร์และสาระนิเทศศาสตร์
 • 7. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-6

11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. ศิลปะ
 • 2. ศิลปศึกษา
 • 3. ศิลปะไทย
 • 4. ศิลปะไทย
 • 5. ศิลปกรรม
 • 6. ศิลปกรรมศึกษา
 • 7. การสอนศิลปะ
 • 8. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา
 • 9. จิตรกรรม
 • 10. ทัศนศิลป์
 • 11. ศิลปะตกแต่ง
 • 12. ประยุกต์ศิลปศึกษา
 • 13. ศิลปะวิจารณ์
 • 14. ภาพพิมพ์
 • 15. ประติมากรรม
 • 16. นิเทศศิลป์
 • 17. วิจิตรศิลป์
 • 18. ออกแบบทัศนศิลป์
 • 19. สื่อนฤมิต
 • 20. นฤมิตศิลป์
 • 21. ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ
 • 22. ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย
 • 23. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน)
 • 24. ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)
 • 25. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-24

12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. นาฏศิลป์
 • 2. นาฏศิลป์ศึกษา
 • 3. นาฏยศิลป์
 • 4. นาฏศิลป์ไทย
 • 5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
 • 6. นาฏศิลป์สากล
 • 7. นาฏศิลป์สากลศึกษา
 • 8. นาฏศาสตร์
 • 9. นาฏยศาสตร์
 • 10. นาฏศิลป์และการละคร
 • 11. การสอนนาฏยสังคีต
 • 12. การละคร
 • 13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-12

13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอกทาง

 • 1. ดนตรี
 • 2. ดนตรีศึกษา
 • 3. ดนตรศึกษา
 • 4. การสอนดุริยางคศึกษา
 • 5. การสอนดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์
 • 6. ศิลปกรรมแขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • 7. ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา
 • 8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

14 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอกทาง

 • 1. ดนตรีไทย
 • 2. ดุริยางค์ไทย
 • 3. คีตศิลป์ไทย
 • 4. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
 • 5. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
 • 6. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-5

15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. ดนตรีสากล
 • 2. ดุริยางคศาสตร์
 • 3. ดุริยางค์สากล
 • 4. ดุริยางศิลป์
 • 5. ดุริยางคศิลป์
 • 6. ดุริยศิลป์
 • 7. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
 • 8. การสอนดุริยางค์ศึกษา
 • 9. ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)
 • 10. ศิลปะนาฏดุริยางค์
 • 11. การแสดงดนตรี
 • 12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11

16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งนี้อาจไม่เปิด)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสขาวิชาเอก

 • 1. คอมพิวเตอร์
 • 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • 7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • 8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • 9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • 12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • 13. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • 14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์
 • 15. ระบบสารสนเทศ
 • 16. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • 17. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • 19. คอมพิวเตอร์และสถิติ
 • 20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 • 22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21

17 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. อนุบาล
 • 2. อนุบาลศึกษา
 • 3. การอนุบาลศึกษา
 • 4. ปฐมวัยศึกษา
 • 5. การปฐมวัยศึกษา
 • 6. การปฐมวัย
 • 7. การศึกษาปฐมวัย
 • 8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1. – 7.

18 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. การประถมศึกษา
 • 2. ประถมศึกษา
 • 3. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 • 4. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกประถมศึกษา
 • 5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4

19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • 2. การสอนภาษาจีน
 • 3. ภาษาจีน
 • 4. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-3

20 ครูผู้ช่วย กลุ่มเทคโนโลยีทางการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก

 • 1. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • 2. เทคโนโลยีการศึกษา
 • 3. เทคโนโลยี-นวัตกรรมดารศึกษา
 • 4. โสตทัศนศึกษา
 • 5. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 • 6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • 7. นิเทศศาสตร์
 • 8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-7

21 ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คุณวุฒิ)
1.มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือ การศึกษาปฐมวัย ดังต่อไปนี้

 • 1 อนุบาล
 • 2 อนุบาลศึกษา
 • 3 การศึกษาปฐมวัย
 • 4 ปฐมวัยศึกษา
 • 5 การปฐมวัยศึกษา
 • 6 การอนุบาลศึกษา
 • 7 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 • 8 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรง ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 -7 หรือ

 

วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

      ในการเปิดสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปี 2560 เป็นการสอบโดย กสถ. ดำเนินการสอบโดย มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นการเปลี่ยนสถาบันการศึกษาที่ออกข้อสอบจากเดิมเมื่อปี 2556 ซึ่งในครั้งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นสถาบันฯ ที่ออกข้อสอบ โดยในการสอบเมื่อปี 2556 จะเป็นการสอบภาค ก. และภาค ข.
ในวันเดียวกัน (ภาค ก. สอบตอนเช้า ภาค ข. สอบตอนบ่าย) และหากสอบผ่าน 60 % ทั้งสองภาค ถึงจะมีสิทธิสอบในภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ต่อไป

 

สอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สอบทั้งหมด 3 ภาค

1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนน 100 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนน 100 คะแนน
3. ผู้สอบผ่านทั้ง 2 ภาค มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนน 100 คะแนน

1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (ท้องถิ่น)
คะแนน 100 คะแนน
วิธีการสอบเป็นข้อเขียนแบบปรนัย
จำนวนข้อสอบ 100 ข้อ
เวลาทำข้อสอบ 120 นาที
เกณฑ์ผ่านรวมคะแนนทุกวิชาสอบที่ 1 – 4 คะแนนรวม 60 %

4 วิชาที่ใช้สอบภาค ก.

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนน 30 คะแนน (คณิต)

 • 1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
 • 2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น
  – หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
  – โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
  – แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 • 3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
 • 4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูล
  ต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คะแนน 30 คะแนน (กฎหมาย)
เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

 • 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • 2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • 2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • 2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • 2.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • 2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 • 2.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • 2.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • 2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. วิชาภาษาไทย คะแนน 20 คะแนน
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

4. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน 20 คะแนน
     เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
คะแนน 100 คะแนน

     ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในมาตฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือการสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม แต่เมื่อรวมคะแนนทุกคะแนน ทุกแบบทดสอบแล้วต้องมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย

คำแนะนำจากพี่โย : ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ เป็นกฎหมายและเนื้อหากลาง ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำมาออกข้อสอบได้ทุกตำแหน่ง ตามคำนิยามท้ายขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ทุกตำแหน่ง ซึ่งระบุว่า “ความรู้เกี่ยวกับงาน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ” เหมาะกับการสอบข้าราชการท้องถิ่น

 • 1 ประเภททั่วไป ระดับ ระดับปฏิบัติงาน (ปวช ปวส)
 • 2 ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ (ป ตรี)
       การอ่านและศึกษาเนื้อหาเฉพาะตำแหน่งที่เราอ่านสอบนั้น เป็นผลดีแก่น้องผู้เข้าสอบในทุกเรื่อง มีแต่ผลดี เพราะหากสอบผ่านภาค ก. และ ภาค ข. ก็นำไปใช้ได้ในการสัมภาษณ์ และยิ่งหากเราสามารถบรรจุรับราชการได้แล้ว ยังนำความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้กับตำแหน่ง ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ด้วย

เรื่องที่ภาค ข ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ควรรู้

 • 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกระทรวงมหาดไทย
 • 3. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 • 4. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
 • 5. ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง
 • 6. ความรู้ด้านวิชาการปกครอง
 • 7. การบริหารราชการแนวใหม่
 • 8. หลักธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงานงานส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่ ภาค ข ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • 1 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • 2 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 3. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 5. พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 • 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • 8. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2 )

 

3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

ต้องผ่านภาค ก และภาค ข ก่อนจึงมีสิทธิ์สอบ เป็นการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

 


 

สถิติการสอบท้องถิ่นรอบที่ผ่านมา 2560

 • 1.สมัครผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 710,888 คน
 • 2.ชำระค่าธรรมเนียมสอบ         จำนวน 627,975 คน
 • 3.เข้าสอบ                           จำนวน 477,102 คน (คิดเป็น 75.94% มากกว่าการสอบในปี 2557 ที่มีผู้เข้าสอบเพียง 54.88%)
 • 4.สอบผ่าน ภาค ก                  จำนวน 66,665 คน (คิดเป็น 13.97% ของผู้เข้าสอบ)
 • 5.สอบผ่าน ภาค ข                  จำนวน 82,569 คน (คิดเป็น 17.31% ของผู้เข้าสอบ)
 • 6.สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข   จำนวน  32,369 คน (คิดเป็น   6.78% ของผู้เข้าสอบ มากกว่าการสอบท้องถิ่นปี 2557 ซึ่งมีผลการสอบผ่านเพียงแค่ 1.73%)

 

การบรรจุรับราชการของผู้สอบผ่าน ปี 2560
     ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน มีการเรียกรายงานตัว จำนวน 5 รอบ จากผู้สอบผ่านจำนวน 31,915 อัตรา บรรจุรับราชการแล้ว จำนวน 15,160 คน แบ่งเป็น

 • ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ (ป ตรี)        จำนวน 9,685 คน
 • ประเภททั่วไป   ปฏิบัติงาน  (ปวช. ปวส.) จำนวน 3,698 คน
 • ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแล       จำนวน 1,723 คน

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่ารู้ ในการสอบท้องถิ่น

 • 1 การรับรองบัญชี ขามเขต / ข้ามภาค สายทั่วไป (ข้าราชการเดิม) สายวิชาการ
  รับรองบัญชีไม่เรียงลำดับ เมื่อ กสถ. ประกาศผู้เข้าสอบครบ 1 ปี
  อายุงานต่อเนื่อง บัญชีเงินเดือนเริ่มใหม่ 15,600 บาท
 • 2.สอบ 10 เขต/ภาค ภาคไหนว่างเรียกบัญชีแทนได้ (เรียกใช้บัญชี) 2557
  เขตเรียกบรรจุแทนได้
 • 3 สอบปี 2560 อยากย้ายภายใน 1ปี ไม่เห็นชอบ คงมติไว้ 2 ปี
 • 4 สอบผ่าน ปี 2560 (ไม่ยกเลิกบัญชี) เปิดสอบในอัตราว่าง เปิดสอบในตำแหน่งที่เรียกหมดบัญชีแล้ว


คาดว่าจะดำเนินการสมัครและสอบช่วงเดือนธันวาคม 2561

 

โหลดข้อสอบ iTest ข้อสอบท้องถิ่น 2561 ชุดที่ 7 

 

iCourse คอร์สติวเข้มปูพื้นฐาน สู่ข้าราชการท้องถิ่น เรียนไม่เข้าใจ คืนเงิน 100%

มี Exclusive iTest ท้องถิ่น ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน!! ไม่เหมือนใคร และไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป จำนวน 10 ชุด 1,000 ข้อ เหมือนได้ทำข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง 10 ปีเต็ม!!

และมี iTest ท้องถิ่นทุกชุด!! ที่เคยปล่อยโหลด คลิกเลย iCourse ติวท้องถิ่น

 


ปล.
ไม่พลาด iTest ข้อสอบท้องถิ่น ให้ฝึกทำทุกสัปดาห์
      เป็นเพื่อนทางไลน์พี่โย คลิกเลย
นายสิบตำรวจ ปราบปราม 2561